Taryfy gazowe


Grupa taryfowa gazu W

W to najpopularniejsza taryfa gazowa. Do tej grupy taryfowej gazu należy zdecydowana większość odbiorców gazu, zarówno indywidualnych jak i biznesowych. Co prawda nie mamy wpływu na to w jakiej głównej grupie taryfowej gazu się znajdziemy (jest to uwarunkowane infrastrukturą i płynącym w niej gazem), ale możemy już zdecydować w której dokładnie grupie taryfowej się znajdziemy.

W-1

Jest to grupa taryfowa, która jest przeznaczona dla odbiorców o najmniejszym zużyciu gaz w skali roku – do 3 350 kWh. Moc umowna gazu wynosi maksymalnie 110 kWh. Wyróżnia się trzy rodzaje grupy taryfowej W-1: W-1.1, W-1.2 i W1.12. Liczby, której znajdują się na końcu określają ile odczytów gazu w ciągu roku wykonuje zakład gazowy.

W-2

W przypadku grupy W-2 moc umowna jest taka sama jak w grupie W-1, ale roczne zużycie gazu wynosi od 3 350 do 13 350 kWh. Wyróżniamy grupy W-2.1, W-2.2 i W-2.12T

W-3

W grupie W-3 moc umowna jest bez zmian w porównaniu do powyższych grup, a zużycie gazu w skali roku wynosi od 13 350 do 88 900 kWh. W tej grupie odczytu gazu są wykonywane co 6, 9 lub 12 miesięcy.

W-4 i wyższe

Do grupy taryfowej W-4 należą więksi odbiorcy gazu – przedsiębiorstwa. Zużycie gazu w skali roku w tej grupie wynosi ponad 88 900 kWh. W grupach W-4 i wyższych następuje odczyt co miesiąc.