Czym się różni gaz ziemny od płynnego?


Gaz płynny a gaz ziemny – czym się różnią te związki pochodzące z identycznej rodziny węglowodorów? O tym w poniższym artykule.

Co to jest gaz płynny?

Gaz płynny to mieszanina propanu i butanu, która jest pozyskiwana głównie w trakcie rafinacji ropy naftowej. Gaz ten często jest nazywany LPG, a jest to związane z jego angielską nazwą czyli Liquefied Petroleum Gas. Butle służące do przechowywania gazu płynnego są napełniane z uwagi na możliwość rozszerzenia się cieczy pod wpływem temperatury do 85% objętości. Gaz płynny stosuje się do celów grzewczych pomieszczeń, do celów przemysłowych oraz jako autogaz.

Co to jest gaz ziemny?

Z kolei gaz ziemny to mieszanina gazów oraz par, które zawierają spore ilości metanu i są wydobywane z ziemi. Nierzadko złoża gazu ziemnego pojawiają się razem ze złożami ropy naftowej. W celu jego wzbogacenia ze składu wyklucza się związki siarki oraz pary wodnej, a także inne substancje. Gaz ten transportuje się za pomocą sieci gazociągów.

Gaz płynny a gaz ziemny

Oba, jak już wcześniej wspomniano, należą do jednej rodziny węglowodorów. Czym się różnią? Właściwościami fizycznymi, sposobem pozyskiwania oraz metodą transportu. Po pierwsze płynny gaz jest cięższy od powietrza, a gaz ziemny jest lżejszy. Gaz płynny daje się pod wpływem niewielkiego ciśnienia skroplić, dlatego też możliwe jest jego transportowanie w butlach. Z kolei gaz ziemny wymaga budowy rurociągu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *