Przyłączenie do sieci gazowej


Aby przyłączyć się do sieci gazowej należy po pierwsze udać się z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej do Polskiej Spółki Gazownictwa.

Wniosek taki należy złożyć w przypadku konieczności budowy czy rozbudowy sieci gazowej oraz istniejącej instalacji gazowej. Jeśli nie posiadamy tytułu prawnego do danej nieruchomości to należy złożyć wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej.

Wnioski można składać osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do właściwego oddziału PSG. Na określenie warunków przyłączenia trzeba czekać do 21 dni od momentu złożenia wniosku. Po ich otrzymaniu można wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy i przyłączenie do gazowej sieci. Warto tu dodać, że można pominąć ten krok i już we wniosku o określenie warunków przyłączenia zaznaczyć, że chcemy aby została przygotowana umowa o przyłączenie.

W umowie znajdzie się wysokość opłaty pobieranej za przyłączenie do gazowej sieci. Opłata ta jest pobierana tylko raz. Po podpisaniu umowy o przyłączenie następuje jej realizacji, tzw. wykonywana jest dokumentacja projektowa sieci oraz są wykonywane niezbędne prace budowlane. Realizacja przyłączenia trwa od 6 do 12 miesięcy. Proces ten można przyspieszyć jeśli dokumentacje i prace budowlane wykonany we własnym zakresie (można otrzymać od PSG zwrot kosztów).

W czasie, gdy przyłączenie jest realizowane klient powiennien odpowiednio przygotować dany obiekt do obioru gazu oraz podpisać umowę kompleksową z dystrybutorem i sprzedawcą gazu. Następnie należy zgłosić gotowość instalacji gazowej do napełnienia gazowym płynem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *