przyłącze gazowe


Aby przyłączyć się do sieci gazowej należy po pierwsze udać się z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej do Polskiej Spółki Gazownictwa. Wniosek taki należy złożyć w przypadku konieczności budowy czy rozbudowy sieci gazowej oraz istniejącej instalacji gazowej. Jeśli nie posiadamy tytułu prawnego do danej nieruchomości to należy […]

Przyłączenie do sieci gazowej